عکس بایت وینگ چه چیزی را نشان می‌دهد؟

رادیوگرافی بایت وینگ دندان

2.1K
0 0
رادیوگرافی بایت وینگ یعنی گرفتن عکس‌هایی که تاج‌های بالا و پایین دندان را هم‌زمان نشان می‌دهند و بیشتر زمانی انجام می‌شود که نیاز است فضاهای «اینترپروگزیمال» یا بین‌دندانی بررسی شوند. با ویدیو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار