چرا نوزادان دچار تورتیکولی می‌شوند؟

تکنیک‌های خانگی رفع تورتیکولی یا کجی گردن برای نوزادان

2.2K
0 1
تورتیکولی (torticollis) یا کجی گردن نوعی سفتی عضلانی در یک طرف گردن نوزاد است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نوزادان در هنگام خوابیدن، نشستن، از پله بالا و پایین رفتن تنها از یک سمت از عضلات بدن خود استفاده می‌کنند. در چنین حالتی والدین باید به تمامی حرکات آنان دقت کنند و کمک کنند تا از سمت دیگر بدنشان نیز کمک بگیرند. با این ویدئو همراه و با تکنیک‌هایی برای جلوگیری از ترتیکولی یا کجی گردن در نوزادان و راه‌های مقابله با آن آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار