یک اختلالات شخصیتی رفتاری

شما خودشیفته‌ها ناز هستید، انسان‌های خاص هستید؟

2.2K
0 0
خودشیفتگی یکی از اختلالات شخصیتی رفتاری است که اطرافیان فرد مبتلا را آزار و تحت تاثیر قرار می‌دهد. این افراد شخصیتی خود برتربین دارند و همیشه پر از انتظارند. انتقادناپذیری نیز از دیگر خصوصیات این افراد است. همچنین میل به سودجویی از دیگران دارند و رفتارهای مغرورانه‌ای را از خود نشان می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر درمورد شخصیت این نوع افراد با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. شما هم با خودشیفته‌ها سر و کار داشتید؟ برای ما از تجربه خود بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار