9.7K
0 0

یک اختلالات شخصیتی رفتاری

شما خودشیفته‌ها ناز هستید، انسان‌های خاص هستید؟

خودشیفتگی یکی از اختلالات شخصیتی رفتاری است که اطرافیان فرد مبتلا را آزار و تحت تاثیر قرار می‌دهد. این افراد شخصیتی خود برتربین دارند و همیشه پر از انتظارند. انتقادناپذیری نیز از دیگر خصوصیات این افراد است. همچنین میل به سودجویی از دیگران دارند و رفتارهای مغرورانه‌ای را از خود نشان می‌دهند. برای اطلاعات بیشتر درمورد شخصیت این نوع افراد با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. شما هم با خودشیفته‌ها سر و کار داشتید؟ برای ما از تجربه خود بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود