آشنایی با فلوشیپ مفاصل، شانه، آرنج، پا و قوزک

متخصصان ارتوپدی چه تفاوت‌های با یکدیگر دارند؟

2.2K
0 1
جالب است که بدانید جراح ارتوپد پا و قوزک با متخصص پاپزشکی تفاوت دارد. بیشتر این تفاوت‌ها، به‌نحوه و شیوه آموزش برمی‌گردد. درواقع تمام جراحان ارتوپد، آموزش پایه یکسانی می‌بینند و این تفاوت به دوره فوق تخصص و فلوشیپ بستگی دارد که می‌تواند شامل، فلوشیپ مفاصل، شانه و آرنج یا پا و قوزک باشد. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید هر پزشک ارتوپد چه تخصصی می‌تواند داشته باشد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار