BMI و محاسبه دقیق چاقی و اضافه وزن

چطور بفهمم اضافه وزن دارم یا نه؟

2.3K
0 1
یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تشخیص چاقی اندازه‌گیری شاخص توده بدنی است؛ یعنی وزن به کیلوگرم نسبت به مجذور قد به متر، عددی می‌دهد که اگر کم‌تر از 18.5 باشد فرد در محدوده کمبود وزن و بین 18.5 تا 25.9 فرد در محدوده وزن نرمال و اگر بیشتر از 25.9 باشد فرد دچار اضافه وزن است. بیشتر از 30 فرد در محدوده چاقی است. در این ویدیو خانم دکتر فرناز فارسی، دکترای تغذیه و متخصص رژیم‌درمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران روش درست محاسبه BMI را توضیح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار