اپیدرمولیز بولوزا یا EB

درباره بیماری پروانه‌ای بدانید!

2.2K
0 0
اپیدرمولیز بولوزا یا EB یک بیماری ژنتیکی است که پوست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بیماری ناشی از نقص در پروتئین‌هایی است که به عنوان چسب عمل می‌کنند و لایه‌های پوست ما را در کنار هم نگه می‌دارند. در واقع یک بیماری ژنتیکی پوستی و نادر است که باعث ایجاد تاول، زخم و اسکار بر روی پوست و غشاهای مخاطی مانند دهان، نای، مری می‌شود. با این ویدئو همراه و با علت، درمان و روش‌های کنترل بیماری بیماری پروانه‌ای بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار