10K
0 0

اپیدرمولیز بولوزا یا EB

درباره بیماری پروانه‌ای بدانید!

اپیدرمولیز بولوزا یا EB یک بیماری ژنتیکی است که پوست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بیماری ناشی از نقص در پروتئین‌هایی است که به عنوان چسب عمل می‌کنند و لایه‌های پوست ما را در کنار هم نگه می‌دارند. در واقع یک بیماری ژنتیکی پوستی و نادر است که باعث ایجاد تاول، زخم و اسکار بر روی پوست و غشاهای مخاطی مانند دهان، نای، مری می‌شود. با این ویدئو همراه و با علت، درمان و روش‌های کنترل بیماری بیماری پروانه‌ای بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود