8.7K
0 0

گرمای خانه و رشد میکروب‌های غذا

چرا نباید مواد غذایی را زیاد بیرون از یخچال نگه داشت؟

مواد غذایی نباید زیاد خارج از یخچال نگهداری شوند چرا که محیط آشپزخانه شرایط خوبی را برای رشد میکروبهای مضر فراهم می‌کند. این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود