9.6K
0 0

با تنه مشترک شریانی آشنا شوید

ترانکوس آرتریوسوس، یک نقص مادرزادی نادر قلبی

ترانکوس آرتریوسوس یا تنه مشترک شریانی (Truncus Arteriosus) یک نقص مادرزادی نادر قلبی است، به این معنا که یک عروق خونی بزرگ از قلب به جای دو رگ طبیعی شریان ریوی و آئورت خارج شده است. از عوارض این بیماری می‌توان به مشکلات تنفسی، فشارخون بالا در ریه‌ها، نارسایی قلبی و بزرگ شدن قلب اشاره کرد. با آنکه علت اصلی این بیماری هنوز ناشناخته است اما تشخیص زودهنگام آن می‌تواند به بیمار کمک کند کیفیت زندگی بهتری داشته باشد. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود