9.5K
0 2

مراقب حلزون‌ها باشید

شیستوزومیازیس یک بیماری حاصل از کرم انگلی درون حلزون‌ها

شیستوزمیازیس، تب حلزون، بیلارزیا و یا تب کاتایاما یک بیماری است که از نوعی کرم انگلی به نام شیستوزوما ایجاد می‌شود. این انگل که در آب‌های شیرین یافت می‌شود در بدن حلزون‌ها بالغ و از طریق ارتباط مستقیم با آب شیرین وارد بدن می‌شود. این انگل می‌تواند در بدن انسان تبدیل به یک کرم بالغ شود و مشکلاتی مثل، نارسایی‌های کلیه، نازایی و ... را ایجاد کند. با این ویدئو همراه وبا چرخه زندگی این کرم انگلی خطرناک بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود