رد پای ژنتیک در کوررنگی

علت اصلی کوررنگی چیست؟

7K
0 0
در چشمان ما مخروطی‌هایی وجود دارند که به 3 دسته تقسیم می‌شوند و عملکرد هر سه آن‌ها با یکدیگر موجب دیدن رنگ‌های مختلف در دنیای پیرامون ما می‌شود. کوررنگی 3 نوع است که در هرکدام بیمار دید متفاوتی از دیگران از محیط اطراف خود دارد. این بیماری ژنتیکی به جنسیت نیز وابستگی زیادی دارد. برای اطلاعات بیشتر درمورد این عارضه و درمان آن با ما در این ویدیو همراه باشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار