کمک به کشف طعم‌های جدید در کودکان

حس چشایی کودک چگونه رشد می‌کند؟

2.3K
0 1
حس چشایی کودکان برای اولین بار در رحم مادر شروع به رشد می‌کند. جوانه‌های چشایی نوزاد بسیار حساس است، او می‌تواند مزه‌های شیرین و تلخ را از هم تشخیص دهد. وقتی بعد از شش ماه به کودک خود غذاهایی با طعم‌های جدید معرفی می‌کنید، این مزه‌ها او را متعجب می‌کند. برای آگاهی بیشتر از چگونگی رشد حس چشایی کودکتان این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار