متقاعدکننده و قدرتمند

چرا تیپ شخصیتی ENTP یا مناظره‌گر نفوذ بالایی بر مردم دارند؟

2.5K
0 1
تیپ شخصیتی ENTP مناظره‌گر یا برون‌گرا،‌ شهودی، منطقی و ادراکی در مدیریت بسیار موفق هستند.
ENTP یکی از 16 تیپ شخصیتی مایرز بریگز است و افراد با این شخصیت غالباً برون‌گرا، متفکران عمیق شهودی و متقاعدکننده هستند، این فراد بسیار باهوش و خلاقند و در تعامل با مردم عالی عمل می‌کنند. از طرف دیگر آنها بسیار سلطه‌گرند و در مدیریت موقعیت‌ها و افراد برای رسیدن به آنچه می‌خواهند قدرتمندند. با این ویدئو همراه و با تیپ شخصیتی ENTP بیشتر آشنا شود.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار