در مورد تست شنوایی سنجی چه می‌دانید؟

آموزش خواندن جواب شنوایی سنجی

2.3K
0 0
آزمایش شنوایی سنجی بخش‌های متفاوتی مانند ادیوگرام، شنوایی سنجی گفتاری، نویز، تست تمپانومتری دارد. هرکدام از این آزمایش‌ها اعداد منحصر به خود را دارد که نشان دهنده وضعیت شنوایی شماست. برای اطلاع از معنی نمودار و اعداد آزمایش شنوایی سنجی خود این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار