سرگردانی گلوکز در خون یا

دیابت نوع یک چیست؟

1.2K
0 0

ارث، تخریب سلول‌های مسئول ترشح انسولین توسط ویروس‌ها و بیماری‌های سیستم ایمنی سه دلیل ایجاد دیابت نوع یک است. اما دلیل شایع این است که سلول‌های دفاعی بدن مانند لنفوسیت‌ها، سلول‌های تولید کننده انسولین در لوزوالمعده را تخریب می‌کنند. به همین دلیل انسولین ترشح نمی‌شود و قندها جذب سلول نمی‌شوند و سرگردان می‌مانند به تدریج گلوکز‌های بیشتر از راه می‌رسد.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار