تشدید علایم در بیماران تنفسی یعنی حمله سی‌اُپی‌دی

11.3K
0 0

بیماران تنفسی انسداد ریوی مزمن، دوره‌های حمله ناگهانی را در طول بیماری تجربه می‌کنند؛ در این حمله‌ها افراد احساس می‌کنند بیماری عود کرده‌است و شرایط وخیم‌تری نسبت به همیشه دارند. علایمی مثل سرفه و خلط بیشتر دارند و دچار خستگی مفرط و تنگی‌نفس می‌شوند.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار