توصیه‌های بد منتقد درونی را دور بیندازید

2.4K
0 1

همه افراد، انتقادگر درونی دارند، یعنی صدایی که جنبه‌های منفی هر چیز را در ذهن فرد پررنگ می‌کند و او را مورد ارزیابی منفی قرار می‌دهد. اما انتقادگر درونی بازتاب‌دهنده واقعیت نیست و بر کاهش اعتماد‌به‌نفس فرد تأثیر زیادی می‌گذارد. در این ویدیو راهکارهایی برای کاهش و مقابله با صدای انتقادگر درونی را ببینید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار