نحوه تشحیص طعم و مزه

حس چشایی ما چگونه کار می‌کند و طعم و مزه را می‌فهمیم؟

2.7K
0 1
زبان پوشیده از برآمدگی‌های کوچک است که جوانه چشایی نامیده می‌شود اما در اصل این بافت‌های برجسته پاپیلا نام دارد. جوانه‌های چشایی در دیواره پاپیلا و سوراخ‌های اطراف آن وجود دارد. هر جوانه چشایی ۵۰ الی ۱۵۰ سلول گیرنده چشایی دارد. در ادامه از شما می‌خواهم برای آگاهی بیشتر از حس چشایی این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و اگر سوالی دارید برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار