تست ریه وقت تنگی نفس

اسپیرومتری چیست؟

8.3K
0 1

وقتی احساس تنگی نفس دارید یا به سختی نفس می‌کشید و به پزشک مراجعه می‌کنید، او برایتان تست اسپیرومتری درخواست می‌کند. اسپیرومتر دستگاهی است که میزان و شدت هوای بازدمی را اندازه می‌گیرد و با اطلاعاتی که در اختیار پزشک قرار می‌دهد تشخیص بیماری، راحت‌تر می‌شود. در این ویدئو با اسپیرومتر و نحوه گرفتن تست، آشنا شوید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار