9.4K
0 1

رابطه ترشح ملاتونین و خواب

چرا نوجوانان زیاد و بد می‌خوابند؟

میزان مناسب خواب در نوجوانان 8 الی 9.5 ساعت در شبانه روز است گرچه در هرفرد می‌تواند متفاوت باشد. مصرف غذای چرب باید بیشتر از 2 ساعت قبل خواب باشد تا بر تولید هورمون رشد در نوجوان تاثیر منفی نگذارد. علاوه بر این دلیل دیگری که نوجوان دیروقت می‌خوابد ترشح دیر هنگام هورمون ملاتونین یا همان هورمون خواب است. در این ویدیو خانم سعیده معماری، روانشناس، پژوهشگر حوزه جنسی و مدرس دانشگاه از چالش‌های خواب در نوجوانان می‌گویند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود