10.1K
0 0

پیوند مغز استخوان چیست و چه مراحلی دارد؟

پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز به زبان ساده

پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز، جایگزینی مغز استخوان گیرنده با سلول‌های بنیادی خون‌ساز دهنده است. اگر این سلول‌ها از خود فرد به دست بیاید، پیوند اتولوگ و اگر از اهداکننده‌ای غیر از خود فرد است به‌دست بیاید، پیوند آلوژنیک نام دارد. این سلول‌های بنیادی را می‌توان از خون محیطی یا مغز استخوان یا خون بند ناف به‌دست آورد. برای این کار، اهداکننده و گیرنده پیوند باید از چند جهت بررسی شوند و مراحل مقدماتی را طی کنند. برای آشنایی بیشتر با این جزئیات، ویدیو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود