NPD ها را بشناسید

رنجی که خودشیفته‌ها می‌برند!

3K
0 2
اختلال شخصیت خودشیفته یا NPD یک اختلال شخصیتی است که خودبزرگ‌بینی ویژگی اصلی آن محسوب می‌شود. در این اختلال فرد دچار خودستایی می‌شود و خواهان تایید دائمی است. با آنکه علت آن هنوز ناشناخته است اما محققان معتقدند که این اختلال به ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی مربوط می‌شود. با این ویدئو همراه شوید تا با با علائم، نشانه‌ها و چگونگی کمک به افراد خود شیفته بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار