10.7K
0 2

NPD ها را بشناسید

رنجی که خودشیفته‌ها می‌برند!

اختلال شخصیت خودشیفته یا NPD یک اختلال شخصیتی است که خودبزرگ‌بینی ویژگی اصلی آن محسوب می‌شود. در این اختلال فرد دچار خودستایی می‌شود و خواهان تایید دائمی است. با آنکه علت آن هنوز ناشناخته است اما محققان معتقدند که این اختلال به ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی مربوط می‌شود. با این ویدئو همراه شوید تا با با علائم، نشانه‌ها و چگونگی کمک به افراد خود شیفته بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود