نزد کدام تخصص بروم؟

مشاور، روان‌درمانگر یا روانپزشک

3.3K
0 2

برای حل چالش‌های زندگی با کمک متخصص سه انتخاب داریم؛ مشاور، روان‌درمانگر و روانپزشک. این 3 گروه بر حسب نوع مشکل و توانمندی آنان دسته‌بندی می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر درمورد نحوه انتخاب فرد مورد نیاز برای حل مشکل در این ویدیو با آقای محمد مهدی حسینی، دانش آموخته رشته روانشناسی و مدرس دوره‌های خودشناسی همراه باشید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار