10.7K
0 2

نزد کدام تخصص بروم؟

مشاور، روان‌درمانگر یا روانپزشک

برای حل چالش‌های زندگی با کمک متخصص سه انتخاب داریم؛ مشاور، روان‌درمانگر و روانپزشک. این 3 گروه بر حسب نوع مشکل و توانمندی آنان دسته‌بندی می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر درمورد نحوه انتخاب فرد مورد نیاز برای حل مشکل در این ویدیو با آقای محمد مهدی حسینی، دانش آموخته رشته روانشناسی و مدرس دوره‌های خودشناسی همراه باشید.

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود