10.4K
0 2

این برون‌گرایِ شهودیِ منطقِ ادراکی

آشنایی با تیپ شخصیتی ENTP یا مناظره‌گر

تیپ‌های شخصیتی ENTP، مناظره‌گر یا همان برون‌گرا،‌ شهودی، منطقی و ادراکی ذاتا تمایل دارند با کنجکاوی شدید به مسائل نزدیک شوند. این افراد از نظر فکری و ذهنی تمایل به یادگیری و کشف کردن دارند. چنین شخصیت‌هایی با آنکه بسیار پر شور وهیجان هستند اما گاهی یک دفعه هیجان آنان خاموش می‌شود. با این ویدئو همراه و با تیپ شخصیتی ENTP بیشتر آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود