این برون‌گرایِ شهودیِ منطقِ ادراکی

آشنایی با تیپ شخصیتی ENTP یا مناظره‌گر

3.3K
0 2
تیپ‌های شخصیتی ENTP، مناظره‌گر یا همان برون‌گرا،‌ شهودی، منطقی و ادراکی ذاتا تمایل دارند با کنجکاوی شدید به مسائل نزدیک شوند. این افراد از نظر فکری و ذهنی تمایل به یادگیری و کشف کردن دارند. چنین شخصیت‌هایی با آنکه بسیار پر شور وهیجان هستند اما گاهی یک دفعه هیجان آنان خاموش می‌شود. با این ویدئو همراه و با تیپ شخصیتی ENTP بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار