درونگرا، برون‌گرا، شهود، حس، عقلی، احساسی و قضاوتگر، نظارتگر!

تیپ شخصیتی مایرز بریگز چیست؟

3.5K
0 2
تیپ شخصیتی مایرز بریگز یا MBTI یکی از محبوب‌ترین و البته دقیق‌ترین نوع شخصیت شناسی است. تیپی که می‌گوید شما کدام یک هستید: برون‌گرایی (E) و درون‌گرایی (I)، حسی (S) یا شهودی (N)، منطقی (T) یا احساسی (F) و قضاوت‌گر (J) یا ادراکی (P)! این ویدئو به شما درباره هریک از این ویژگی‌ها توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار