10.1K
0 2

درونگرا، برون‌گرا، شهود، حس، عقلی، احساسی و قضاوتگر، نظارتگر!

تیپ شخصیتی مایرز بریگز چیست؟

تیپ شخصیتی مایرز بریگز یا MBTI یکی از محبوب‌ترین و البته دقیق‌ترین نوع شخصیت شناسی است. تیپی که می‌گوید شما کدام یک هستید: برون‌گرایی (E) و درون‌گرایی (I)، حسی (S) یا شهودی (N)، منطقی (T) یا احساسی (F) و قضاوت‌گر (J) یا ادراکی (P)! این ویدئو به شما درباره هریک از این ویژگی‌ها توضیح می‌دهد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود