رشد پس از سانحه یا PTG

چطور پس از تجربه‌های هولناک دچار اختلال روانی نشویم؟

3.8K
0 0
رشد پس از سانحه (PTG) به تجربه ذهنی و تغییرات شخصی و روانشناختی روانی می‌گویند که شخص پس از گذراندن موقعیت‌های وحشتناک تجربه می‌کند. این ویدئو به ریشه این اتفاق می‌پردازد و می‌گوید با چه روش‌هایی می‌توان از آسیب و ماندگاری اختلالات روانی ناشی از PTG جلوگیری کرد. همچنین از شیوه‌هایی برای تغییر افکار و افزایش تاب‌آوری می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار