11.1K
0 1

دوستی با باکتری‌های خوب و دوری از مضرهایشان!

عفونت باکتریایی چیست؟

بدن باکتری‌های خوب و مفیدی دارد که به تبدیل انژری در بدن کمک می‌کند، اما گروه دیگری از باکتری‌ها وجود دارند که برای بدن بسیار مضرند، از این رو لازم است تا برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های باکتریایی اقداماتی ساده را انجام دهید. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید چگونه می‌تواند با بیماری‌های باکتریایی مقابله کرد.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود