آشنایی با NPD

درمانی برای اختلال شخصیت خودشیفته وجود دارد؟

4.5K
0 0
اختلال شخصیت خودشیفته، یک اختلال شخصیتی با الگوی طولانی مدت و با رفتار غیرعادی است. این اختلال با احساس شدید خودستایی یا خود مهم‌پنداری، نیاز عمیق به توجه و تحسین و عدم همدلی با دیگران مشخص می‌شود. این افراد عاشق بی‌چون و چرای خود هستند و این امر می‌تواند در روابط کاری، اجتماعی و عاطفی آنان خلل ایجاد کند. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید الگوی رفتاری افراد دارای اختلال خودشیفته چگونه است و درمان می‌شوند یا نه؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار