تفاوت ناتوانی در یادگیری با اختلال در یادگیری چیست؟

2.4K
0 2

یکی از نشانه‌های بارز ناتوانی یادگیری اختلالات رفتاری و آموزش پذیری در طیف گسترده است؛ به معنی ناتوانی در استدلال کلامی و غیر کلامی، عملکرد اجتماعی مناسب، مهارت خواندن و نوشتن و... که برخی ریشه ژنتیکی دارد و قبل از 18 سالگی خود را نشان می‌دهد. در این ویدئو ویژگی‌ها و مشکلات ناتوانی یادگیری و همچنین تفاوت آن با اختلال در یادگیری بررسی شده است.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار