تعامل اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، آگاهی عاطفی و خود تنظیمی

تولد تا سه سالگی زمان تکامل عاطفی اجتماعی در کودکان!

176
0 1
تکامل عاطفی اجتماعی، تکامل توانایی کودک برای واکنش و تعامل با محیط اجتماعی خود است. این تکامل از زمان تولد تا سن 3 سالگی از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌طور مستقیم بر ساختار بلندمدت مغز آن‌ها تاثیر می‌گذارد و منجر به الگوهای رفتاری در زمان بزرگسالی می‌شود. تعامل اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، آگاهی عاطفی و خود تنظیمی از عوامل مختلفی به تکامل اجتماعی و عاطفی کودک کمک می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار