ترکیبات زیست فعال یا نوتراسیوتیک‌ها، بیواکتیو کامپاندها و غذاهای فراسودمند

درباره اهمیت و چرایی تولید غذاهای فراسودمند بیشتر بدانید

135
0 0
افزایش ارزش تغذیه‌ای و فراهم آوردن یک رژیم غذایی متناسب که بتواند نیازهای گروه‌های سنی مختلف را برآورده کند، یکی از راهبردهای مهم جهت ارتقا سلامت جامعه است. همچنین توجه کردن به مواد زیست فعال، ترکیبات زیست‌فعال یا نوتراسیوتیک‌ها، بیواکتیو کامپاندها و غذاهای فراسودمند می‌تواند راه‌کاری مهم در این زمینه باشد، با این ویدئو همراه شوید تا خانم دکتر شیما تشرعی، داروساز و برد تخصصی نوتراسیوتیک، درباره غذاهای فراسودمند توضیحات مفیدی را ارائه می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار