تفاوت علائم فشارخون اولیه و ثانویه در کودکان

فشار خون اولیه و ثانویه یعنی چه؟

8.3K
0 0
فشارخون در کودکان به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود؛ در فشارخون اولیه علائم غددی، قلبی و کلیوی بررسی می‌شود و اگرعلامت ویژه‌ای پیدا نکردیم، می‌تواند بخاطر تصلب شریان باشد. اما فشارخون ثانویه علائم زیادی دارد مانند عوامل کلیوی، مغزی، هورمونی، قلبی. در ابتدا باید همه این موارد بررسی و تست غربالگری برای فشار خون کودک انجام شود. در این ویدئو خانم دکتر زهرا پورنصیری نفرولوژیست و متخصص کودکان و دانشیار نفرولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی درباره فشارخون اولیه و ثانویه توضیح داده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار