رابطه هیپوتالاموس و غده هیپوفیز

هومئوستازی چیست یا بدن چطور پایداری و تعادل خود را حفظ می‌کند؟

8.7K
0 1
غده هیپوفیز که به غده رئیس معروف است، ارتباط تنگاتنگی با هیپوتالاموس دارد و مسئول ترشح هورمون‌های بسیاری است از جمله هورمون رشد، هورمون ترس، LH، هورمون محرک فوق کلیه و هورمون محرک تیروئید. در واقع هیپوتالاموس، هومئوستازی یا نگه داشتن حالت پایدار و متعادل بدن را با اثر مستقیم بر ترشح هورمون‌های غده هیپوفیز کنترل می‌کند. این ویدئو را برای آشنایی بیشتر با این دو بخش و فعالت‌هایشان تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار