حجامت، بادکش، اضطراب و تشدید میگرن

مصرف طولانی مسکن برای میگرن باعث سردرد بیشتر می‌شود!

352
0 1
یکی از فاکتورهای سردرهای میگرنی مصرف خودسرانه مسکن است و درمان طولانی آن‌ها عوارض خواهند داشت. اگر بیمار دوهفته در ماه سردرد داشته باشد مزمن است و مصرف مسکن هر بار بیشتر می‌شود. درمان‌های غیر علمی مثل حجامت و بادکش با ایجاد اضطراب و ناامیدی باعث بدتر شدن بیمار می‌شوند و سردردهای میگرن تایپ را تشدید می‌کند. در این ویدیو خانم دکتر روشنک تیرداد متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب از عوارض درمان‌های خودسرانه میگرن می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار