با اختلال رفتار ضد اجتماعی آشنا شوید

ضداجتماعی‌ها و آسیب رساندن به دیگران یا نادیده گرفتن امنیت و آسایش آنها

386
0 0
یکی از انواع اختلالات شخصیت، شخصیت ضداجتماعی است که ویژگی‌های مختلفی دارد؛ از دروغگویی و فریبکاری مکرر گرفته تا پرخاشگری و اعمال خشونت. با توجه به اینکه تشخیص یک اختلال، گام اول برای مسیر درمان و بهبودی است، دانستن اینکه کدام رفتارها می‌تواند فرد را در دسته افراد مبتلا قرار دهد، به او و اطرافیانش در این مسیر کمک می‌کند. دعوتید به تماشای این ویدئو.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار