شروع دوران منوپوز

چرا یائسگی رخ می‌دهد؟

423
0 0
دوره باروری زنان از اولین قاعدگی در دوران بلوغ شروع شده و به یائسگی ختم می‌شود. یائسگی معمولاً در حدود 50 سالگی شروع می‌شود و قبل از آن یک یا دوسال تغییرات هورمونی و فیزیکی وجود دارد. یک خانم زمانی وارد یائسگی می‌شود که یک سال کامل از آخرین دوره قاعدگی او گذشته باشد. برای اطلاعات بیشتر، ویدیو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار