تمرینات توانبخشی بعد از تعویض مفصل

بعد از جراحی فیزیوتراپی چطور به بهبود شما کمک می‌کند؟

370
0 1
انجام فیزیوتراپی، برای گرفتن نتیجه مطلوب از جراحی تعویض مفصل، بسیار ضروری است. درطول جلسات درمانی، تمریناتی مثل پمپ مچ پا یا تمرینات ایزومتریک به قوی شدن عضلات، از بین رفتن اثر کاتترهای اعصاب محیطی، بهبود گردش خون و به کار انداختن مفصل تازه کمک می‌کنند و مانع سفت شدن آن طی روند بهبودی می‌شوند. برای آشنایی عملی با تمرین‌ها، ویدیو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار