طب سوزنی از مشتقات طب چینی

درباره تاریخچه طب سوزنی در شرق و انرژی چی بدانید

544
0 1
طب سوزنی از مشتقات طب چینی است که از چین باستان باقی مانده و براساس انرژی چی است. انرژی چی انرژی درونی برای حیات و فعالیت است که ازدیاد، انسداد یا کمبود آن در بدن می‌تواند موجب بیماری، التهاب و اضطراب گردد. طب سوزنی کمک می‌کند تا این انرژی در بدن به جریان بیفتد. همراه ما باشید با دکتر رضا کزازی پزشک عمومی و فعال در حوزه طب سوزنی و درمان‌های آن برای آشنایی بیشتر با این طب و تاریخچه کهن آن.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار