مروری بر نظریه دلبستگی

درباره عواقب دلبستگی ایمن و ناایمن کودکان به والدین بیشتر بدانید!

422
0 1
نظریه «دلبستگی» می‌گوید برقراری یک پیوند عاطفی و جسمیِ عمیق با اولین کسی که در سال‌های ابتدایی زندگی از ما مراقبت می‌کند، برای رشدمان ضروری‌ است. افرادی که دلبستگی ایمن را در این سال‌ها تجربه می‌کنند راحت‌تر می‌توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. حال آنکه افرادی با دلبستگی ناایمن، به دیگران بیشتر احساس بی‌اعتمادی دارند، فاقد مهارت‌های اجتماعی‌اند و در ایجاد روابط مشکل دارند. این ویدئو نظریه دلبستگی، انواع آن و تأثیری که در بزرگسالی بر افراد دارد را به صورت کامل توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار