نگاهی به قابلیت نعوظ و مفهوم نادرست توانمندی‌ جنسی

چرا دنیای مدرن روی توانمندی و ناتوانی جنسی تاکید دارد؟

481
0 0
یکی از نگرانی‌های امروزه انسان‌ها، بحث توانمندی و ناتوانی جنسی است. درحالی که اصلاح ناتوانی جنسی امروزه منسوخ شده و این نگاه صرفا از خلاصه کردن مفهون رابطه جنسی به فعل نزدیکی کردن نشات می‌گیرد. دنیای مدرن صرفا با نگاه تبلیغاتی به این موضوع، فقط روی کارکرد جنسی تمرکز می‌کند. در این ویدیو آقای دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی، فلوشیپ پزشکی جنسی و سایکو سکسولوژیست از باورهای غلط درباره ناتوانی جنسی می‌گویند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار