سرعت و بهبود درد با تزریق پلاسمای غنی از پلاکت

PRP یا تزریق پلاسمای غنی از پلاکت برای درمان چه بیماری‌هایی به کار می‌رود؟

622
0 0
برای درمان و کاهش التهاب و دردهای عضلانی، تاندون‌ها و رباط‌ها و... که اغلب ورزشکاران را درگیر می‌کند، روش PRP یا تزریق پلاسمای غنی از پلاکت بسیار موفق بوده است. در این روش، خون گرفته شده از بیمار در دستگاه سانتریفیوژ می‌چرخد و بعد از جداسازی به محل درد تزریق می‌شود. این ویدئو شما را به خوبی با این روزش آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار