آشنایی با اصول FITT

فعالیت بدنی با داشتن چه ویژگی‌هایی تبدیل به تمرین ورزشی یا اگزرسایز می‌شود؟

611
0 0
فعالیت‌ بدنی با تمرین ورزشی فرق دارد. یکی از تفاوت‌ها هدفمند بودن تمرینات ورزشی است برای حفظ یا ارتقای آمادگی جسمانی. تفاوت دیگر آن ساختار و نظم مشخص تمرینات ورزشی است. در این ویدئو آقای دکتر محمد حسبی، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه درباره این ویژگی‌ها کامل توضیح می‌دهند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار