کودک را چگونه در آغوش بگیریم؟

تکنیک‌هایی برای جلوگیری از پلاژیوسفالی یا بد شکلی سر در نوزادان

619
0 0
پلاژیوسفالی یا بد شکلی سر در نوزادان، موقعیتی است که به دلیل درست در آغوش نگرفتن او و قرار گرفتن سر نوزاد به صورت دائم در یک طرف ایجاد می‌شود. با این ویدئو همراه شوید تا ببینید چگونه می‌توان با تکنیک‌های درستی نوزاد را در آغوش گرفت و از پلاژیوسفالی جلوگیری کرد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار