استرس مفید عملکرد طبیعی بدن است نه تهدید روان

استرس، دوست یا دشمن ما؟

8.8K
0 1
کسی نیست که بگوید هرگز دچار استرس یا اضطراب نشده است. در واقع استرس‌‌ها از اساس مفیدند چراکه می‌توانند ما را مجاب کنند تا کارها را در زندگی شخصی و اجتماعی‌مان درست و به موقع انجام دهیم و تنها وقتی حاد و بی‌مورد شود مخل آسایش خواهد بود. این ویدئو به ما کمک می‌کند بدانیم استرس چیست و چگونه می‌توانیم با رعایت مواردی مهم از ورود استرس‌های حاد و مزمن به زندگی‌مان جلوگیری کنیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار