از امپدانس ادیومتری تا رفلکس آکوستیک

تکنیک‌های شنوایی‌سنجی را از زمان تولد تا پنج‌ سالگی تماشا کنید

732
0 0
تولد تا پنج‌سالگی بازه بسیار مهمی در پیشرفت گفتار و زبان است و همین اهمیت شنوایی سنجی را قبل از شش‌ماهگی یا نهایتا 5 سالگی نشان می‌دهد. این انیمیشن از انواع روش‌های شنوایی‌سنجی و غربالگری کودکان می‌گوید؛ شنوایی‌سنجی رفتاری، رفلکس مورو، رفلکس قرنیه یا رفلکس چشمک، تکنیک حواس‌پرتی، تکنیک‌های شرطی، شنوایی‌سنجی با بازی، شنوایی‌سنجی گفتاری، آزمون‌های عینی، شنوایی‌سنجی آکوستیک، شنوایی‌سنجی امپدانس و...
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار