فیزیوتراپی زانوی عمل شده و افزایش جریان خون در پا

آموزش چند حرکت ساده برای بهبود حرکت زانو بعد از جراحی

796
0 0
بعد از جراحی زانو، ممکن است در خانه و در حال استراحت مداوم باشید. این کار اشتباه است. برای گردش خون در پا باید تمرینات مناسب عضو آسیب دیده انجام دهید تا عضلات شما خشک نشود. این ویدئو در مورد تمرینات زانو بعد از جراحی، در خانه و بیمارستان توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار