تیپ‌شناسی شخصیت‌ از روی مدل غذا خوردن

شش عادت رایج غذایی که می‌گوید شما چطور آدمی هستید!

742
0 0
اگر دقت کرده باشید هرکسی یک مدل عادت غذایی دارد و ترک آن برایش سخت است، بعضی تند تند بشقاب غذای خود را تمام می‌کنند، برخی کند و با حوصله غذا می‌خورند، برخی آداب و ترتیب خاصی را رعایت می‌کنند و عده‌ای هر غذایی را نمی‌خورند یا می‌خورند. این انیمیشن ساده و جذاب به بررسی 6 نوع عادت غذایی می‌پردازد و می‌گوید افرادی که این مدلی غذا می‌خورند چه جور شخصیتی دارند!
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار