عصبانیت و تضعیف سیستم ایمنی

چطور خشم را در چهار شماره کنترل کنیم!

716
0 1
بروز واکنش منفی و پر از احساس در زمان عصبانیت به جسم شما ضرر می‌زند؛ خشم سیستم ایمنی را ضعیف و آدم عصبانی را 9درصد بیشتر از بقیه در معرض سکته قلبی قرار می‌دهد. پس نگذارید چیزی که شاید چندروز بعد به یاد هم نیاورید شما را بهم بریزد. این ویدئو چهار تکنیک آرام‌سازی خود و مدیریت لحظات خشمگین را به شما یاد می‌دهد، مثلا وقتی در ترافیک با آدم‌های عجیب و غریب گیر افتاده‌اید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار