بوتولینوم نوع A و روش‌های جدید رمان میگرن

تزریق بوتاکس برای درمان میگرن باید توسط متخصص مغز و اعصاب انجام شود

812
0 0
به جز درمان دارویی و کنترل استرس، درمان‌های جدیدی برای درمان میگرن وجود دارد؛ از جمله تزریق بوتاکس و بوتولینوم نوع A . بیمار برای برای درمان با این روش باید به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کند که دوره تزریق بوتاکس را گذرانده است. در این ویدیو خانم دکتر روشنک تیرداد متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب از روش‌های جدید درمانی میگرن می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار